משחק רע גלידה באינטרנטמשחק חופשי

Bookmark and Shareמשחק רע גלידה באינטרנטמשחק חופשי
משחק רע גלידה באינטרנטמשחק חופשי: Bookmark and Share

להוסיף קישור לבלוג עמוד
משחק רע גלידה באינטרנטמשחק חופשי

מידע ותיאור

תיאור (מידע):
לאסוף את כל הפירות כדי להשלים את הרמה! שחקן 1 ללכת עם מקשי החצים. שחקן 2 ללכת עם מקשי WASD. שחקן 1 לירות עם רווח או לחזור. שחקן 2 לירות באמצעות מקש F.

ההוראות (שולטת):
לאסוף את כל הפירות כדי להשלים את הרמה! שחקן 1 ללכת עם מקשי החצים. שחקן 2 ללכת עם w ... להראות יותרקשור קישורים:

אקראי קישורים: