کالبد شکافی امی بازی آنلاینبازی رایگان

Bookmark and Shareکالبد شکافی امی بازی آنلاینبازی رایگان


برچسب ها: پازل


کالبد شکافی امی بازی آنلاینبازی رایگان: Bookmark and Share

اضافه کردن لینک به وبلاگ صفحه
کالبد شکافی امی بازی آنلاینبازی رایگان

اطلاعات و توضیحات

توضیحات (اطلاعات):
کالبد شکافی امی با دکتر. خانه شما را برای یافتن سرنخ هایی برای کشف علت مرگ به دنبال. استفاده از ابزار مختلف مانند اسکالپل ، قیچی ، سوزن ، حتی اره صنعتی. آنچه شما را پیدا کنم؟ بازی بازی برای پیدا کردن!

دستورالعمل (گروه شاهد):
کنترل : ماوس برای انتخاب و استفاده از ابزارهای خود را.مربوط لینک ها:

تصادفی لینک ها: