خانه ارواح فرار بازی آنلاینبازی رایگان

Bookmark and Shareخانه ارواح فرار بازی آنلاینبازی رایگان


برچسب ها: آرپیجی, ماجرا


خانه ارواح فرار بازی آنلاینبازی رایگان: Bookmark and Share

اضافه کردن لینک به وبلاگ صفحه
خانه ارواح فرار بازی آنلاینبازی رایگان

اطلاعات و توضیحات

توضیحات (اطلاعات):
متاسفانه ، دوست خود را کردم تا به دام افتاده در داخل خانه ارواح است و شمارش دقیقه خیره خود را به عنوان مرگ در مقابل دوست خود بفرستید. در حال حاضر شما باید این چالش را برای پیدا کردن جایی برای نجات او ، و ایجاد فرار از محل با استفاده از سرنخ ها و اشیاء در بر داشت در محل.

دستورالعمل (گروه شاهد):
استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.مربوط لینک ها:

تصادفی لینک ها: